Box 22313, 104 Stockholmsvägen 22, 182 78 Stocksund info@projektus.se 073-392 01 82

Tjänster

Tillbyggnad

Drömmer du om en tillbyggnad till ditt befintliga hus? Det finns många tillfällen i livet där behov för att utöka sin bostadsyta uppstår. En växande familj eller ska du bygga ut bara för din egen skull? En tillbyggnad avser alla typer av byggnader som ökar en byggnads volym, det kan alltså gälla källare precis som takkupor. Vi erbjuder tjänster inom alla typer av tillbyggnad.

Ombyggnation

Med ombyggnad menas ändring av befintlig byggnad. Om en byggnads ändring är betydande och ändringen påtagligt ändrar utseendet räknas detta som en ombyggnad, annars som en ändring. Det är alltså skillnad på ombyggnad och ändring. För både tillbyggnad och ombyggnad kan bygglov behövas. Många menar att bygglovprocessen är komplicerad och svår att genomgå. Vi kan hjälpa dig hela vägen, under hela processen. Vi erbjuder inte bara tjänster inom praktiskt arbete utan vi kan hjälpa dig från ett projekts början till avslutat arbete. Ta hjälp av oss så är vi med dig från bygglovsansökan till färdigt resultat.

Ta in experthjälp för renovering

Renovering

För till- och ombyggnad krävs i de flesta fall bygglov från kommunen. Du behöver inget bygglov för att renovera men det kan ändå vara värt att ta in experthjälp. Visst kan man renovera själv men det är alltid värt det i längden att anlita experthjälp. Vi erbjuder alla slags tjänster inom renovering. Anlita oss så blir resultatet felfritt och du sparar både tid och antagligen pengar i det långa loppet.